Lednicko-valtický apartmán Hlohovec

Rezervace

 
 
 

Cena zahrnuje

Informace pro zájemce

Obecné podmínky

Minimální doba pobytu jsou 3 dny, tj. 2 noci
V době hlavních prázdnin (červenec-srpen) jsou apartmány k dispozici na týdenní pobyty (v případě volných termínů je možné si rezervovat kratší pobyt nejdříve 7 dní před daným termínem).
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vratná záloha na případné škody
7 dní před příjezdem do ubytování je vyžadováno uhrazení zálohy na případné škody ve výši 40 EUR, což je v místní měně přibližně 1033 CZK. Tato záloha Vám bude v plné výši vrácena 7 dní po odjezdu, pokud nedojde k žádným škodám na ubytování.

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře k objednávce ubytování dáváte společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se námi nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech nám zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. Právním základem pro zpracování osobních údajů je poskytování ubytovacích služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracováváme jako správce automatizovaně v elektronické podobě a také v listinné podobě. Dovolujeme si upozornit na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, práva na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a dále práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.