Květen / Srpen: Krojované hody a ruční stavění máje Hlohovec

Květen / Srpen: Krojované hody a ruční stavění máje Hlohovec

Obec Hlohovec (okres Břeclav) žije dodnes čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Krojované hodky, hody, prastará tradice, na kterou se šohajové a děvčice těší, jako na Vánoce. Tradice je třeba dodržovat a toho jsou si hlohovčané dobře vědomi.

Jejich podoba se jemně odlišuje v každé vesnici dané moravské oblasti, avšak spojují je prvky pro hodové slavnosti typické. Máje je právě tím symbolem, který již do širokého okolí oznamuje, že se ve vesnici konají hody. Ční do výšky, složená ze dvou nebo tří na sebe napojených kmenů. Zelený vršek, ozdobený pentlemi, měl údajně symbolizovat život. Zbytek kmenu je zbaven větví a kůry. Ručně se staví máje v čím dál méně vesnicích, a tak není divu, že tato tradice vždy přiláká v sobotní podvečer ke kulturnímu domu mnoho diváků, kteří se zaujetím stavění máje sledují.

www.hlohovec.cz

Facebook
Email

Ubytování v Lednicko-valtickém apartmánu

Srdečně Vás zveme do LEDNICKO-VALTICKÉHO APARTMÁNU, který se nachází v jihomoravské vinařské vesničce Hlohovec, uprostřed Lednicko-valtického areálu, jehož památky figurují ve světovém seznamu UNESCO.

Akce a události v okolí

Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Akce

Září: Valtické cyklobraní

Valtické cyklobraní je akcí pro všechny, kteří rádi odpočíváte při pohybu na kole, toužíte si zlepšit své závodní výsledky a tradičně si rádi pochutnáte na sklence skvělého burčáku či vínka v překrásném prostředí města Valtic. Cyklobraní vás vezme přímo do vinařství, kde budete startovat i dojíždět do cíle a samozřejmě relaxovat po závodě třeba při chutném moravském jídle, víně, burčáku.

Více ...

Akce a výlety

May / August: Costume Feast and Hlohovec Festival

May / August: Costume Feast and Hlohovec Festival

In the village of Hlohovec (district of Břeclav) still lives a lively ethnographic activity. Twice a year, traditional folk costume feasts are held.

The first of the two feasts is in May every year, in honour of Saint John Nepomuk, the Saint of Bohemia, whose feast day is on the 16th and the second of the traditional feasts takes place every year on a Sunday and on a Monday in honour of Saint Bartholomew, whose feast day is on the 24th of August. The costumed feasts which take place on these days are ancient in origin. They are enjoyed by people in the local area but they are particularly looked forward to by the young people who consider it to be like Christmas.

The appearance of the maypole differs slightly in each village of Moravia, but typical elements can be found everywhere. The Maypole is the very symbol that announces to the surrounding area that there is a feast in the village. It rises high, consisting of two or three trunks connected to each other. The green top, decorated with ribbons, was supposed to symbolize life. The rest of the trunk is stripped of branches and bark. Maypoles are hand-built in increasingly fewer villages, so it is no wonder that this tradition always attracts many spectators to the House of Culture (Community Centre) on the Saturday evening, following the interesting spectacle of the erecting of the Maypole.

www.hlohovec.cz

Facebook
Email

Lednice-Valtice Apartment

We cordially invite you to the Lednicko-Valtický Apartment, which is located in the South Moravian wine village of Hlohovec, in the middle of the Lednice-Valtice Cultural Landscape, whose monuments are included in the UNESCO World Heritage List. You can stay in our Lednicko-Valtický apartment, enjoy relaxing cycling in this flat beautiful countryside and sip the best wine from the vineyards around the protected landscape area of Pálava.

Akce a události v okolí

Events

September: The Valtice Cycling and Wine Festival

“Valtice cycling” is an event for all who like to relax while cycling, want to improve their racing results and enjoy a traditional glass of the fine half-fermented wine, “burčák” or other fine wines in the beautiful surroundings of Valtice.

More ...
Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Events

October: Valtice Wine Festival

The celebration of wine, half-fermented wine (burčák) and good moods. Numerous folk costumes, children’s ethnographic ensembles, male and female choirs, but also the main icons of modern music.

More ...
Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Events

December: The celebration of wine in Hlohovec

The traditional consecration of wine on the feast of St. John, the Apostle, the Evangelist takes place on 27 December in honour of St. John, to whom a cup of poisoned wine was served. John blessed it and drank it, and the poison did not work. Therefore, on his feast day the wine drunk is traditionally holy wine. This tradition is also maintained in Hlohovec.

More ...

Surrounding area