Lednicko-valtický apartmán Hlohovec

Květen / Srpen: Krojované hody a ruční stavění máje Hlohovec

Květen / Srpen: Krojované hody a ruční stavění máje Hlohovec

Obec Hlohovec (okres Břeclav) žije dodnes čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Krojované hodky, hody, prastará tradice, na kterou se šohajové a děvčice těší, jako na Vánoce. Tradice je třeba dodržovat a toho jsou si hlohovčané dobře vědomi.

Jejich podoba se jemně odlišuje v každé vesnici dané moravské oblasti, avšak spojují je prvky pro hodové slavnosti typické. Máje je právě tím symbolem, který již do širokého okolí oznamuje, že se ve vesnici konají hody. Ční do výšky, složená ze dvou nebo tří na sebe napojených kmenů. Zelený vršek, ozdobený pentlemi, měl údajně symbolizovat život. Zbytek kmenu je zbaven větví a kůry. Ručně se staví máje v čím dál méně vesnicích, a tak není divu, že tato tradice vždy přiláká v sobotní podvečer ke kulturnímu domu mnoho diváků, kteří se zaujetím stavění máje sledují.

www.hlohovec.cz

Facebook
Email

Ubytování v Lednicko-valtickém apartmánu

Srdečně Vás zveme do LEDNICKO-VALTICKÉHO APARTMÁNU, který se nachází v jihomoravské vinařské vesničce Hlohovec, uprostřed Lednicko-valtického areálu, jehož památky figurují ve světovém seznamu UNESCO.

Akce a události v okolí

Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Akce

Duben: Výstava vín Hlohovec

Jižní Morava patří k vínu a víno k jižní Moravě a samozřejmě Hlohovec není výjimkou. Tradičně zde místní vinaři pořádají výstavu tohoto lahodného moku.

Více ...
Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Akce

Září: Pálavské vinobraní Mikulov

Historický průvod, vystoupení folklorních souborů na náměstí, řemeslná tržnice v zámeckém parku, koncerty hvězd české hudební scény na amfiteátru, vinařský trh na zámku, mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně a další.

Více ...
Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Akce

Červen: Putování po hlohoveckých sklepech

Putování po hlohoveckých vinných sklepech a beseda u cimbálu v Kulturním domě. Ve všech cca dvaceti sklepech je připraveno degustační sousto a pitná voda. Lohovčané své kořeny jistě znají dobře, ale pro ty, co k nim zavítají odjinud, přidávají i zajímavosti o jejich krásné obci.

Více ...

Akce a výlety

May / August: Costume Feast and Hlohovec Festival

May / August: Costume Feast and Hlohovec Festival

In the village of Hlohovec (district of Břeclav) still lives a lively ethnographic activity. Twice a year, traditional folk costume feasts are held.

The first of the two feasts is in May every year, in honour of Saint John Nepomuk, the Saint of Bohemia, whose feast day is on the 16th and the second of the traditional feasts takes place every year on a Sunday and on a Monday in honour of Saint Bartholomew, whose feast day is on the 24th of August. The costumed feasts which take place on these days are ancient in origin. They are enjoyed by people in the local area but they are particularly looked forward to by the young people who consider it to be like Christmas.

The appearance of the maypole differs slightly in each village of Moravia, but typical elements can be found everywhere. The Maypole is the very symbol that announces to the surrounding area that there is a feast in the village. It rises high, consisting of two or three trunks connected to each other. The green top, decorated with ribbons, was supposed to symbolize life. The rest of the trunk is stripped of branches and bark. Maypoles are hand-built in increasingly fewer villages, so it is no wonder that this tradition always attracts many spectators to the House of Culture (Community Centre) on the Saturday evening, following the interesting spectacle of the erecting of the Maypole.

www.hlohovec.cz

Facebook
Email

Lednice-Valtice Apartment

We cordially invite you to the Lednicko-Valtický Apartment, which is located in the South Moravian wine village of Hlohovec, in the middle of the Lednice-Valtice Cultural Landscape, whose monuments are included in the UNESCO World Heritage List. You can stay in our Lednicko-Valtický apartment, enjoy relaxing cycling in this flat beautiful countryside and sip the best wine from the vineyards around the protected landscape area of Pálava.

Akce a události v okolí

Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Events

November: Saint Martin’s  Mikulov

Saint Martin’s, Mikulov. The chateau will host the St. Martin’s Tasting of Young Wines of the Mikulov Wine Sub-Region, and the Market Square will be linked to folklore and music programs. On the 11th of November Saint Martin visits Mikulov on a white horse accompanied by people in folk dress. In some restaurants the traditional goose will be offered on the menu.

More ...
Lednicko-valtický Apartmán Hlohovec
Events

June: The Wandering around the Hlohovec Cellars

The annual visiting of the wine cellars of Hlohovec and the performance of a particular music called “Cimbál” is a tradition that has been long practised. In all, about 20 cellars take part and prepare for the tasting of wines.

More ...
Events

May: Valtice Wine Markets

The oldest, largest and most prestigious wine exhibition in the Czech Republic on the premises of the Valtice chateau, in which participate international exhibitors.

More ...

Surrounding area