Lednicko-valtický apartmán

K Zámečku 572, Hlohovec 691 43
(okres Břeclav), Česká republika
Apartmán č. 4
telefon: +420 777 036 772

e-mail: lednickovaltickyapartman@gmail.com
www: www.lednickovaltickyapartman.cz

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracováváme jako správce automatizovaně v elektronické podobě a také v listinné podobě. Dovolujeme si upozornit na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, práva na jejich opravu nebo výmaz a nebo omezení zpracování a dále práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Okolí